Продавач-консултант, маркет за хидравлични и пневматични елементи

Изисквания:

Задължения:
- Компетентно консултиране и качествено обслужване на клиентите;
- Поддържа и контролира стоковата наличност в подходящ търговски вид;
- Следи и поддържа наличностите в магазина;
- Подготвя и проследява изпълнението на заявки;
- Подготвя и проследява изпълнението на поръчки;


Изисквания:
- Техническо образование;
- Познания в областта на хидравличните системи и елементи;
- Компютърна грамотност;
- Отлични комуникационни и презентационни качества;
- Лоялност, коректност и отговорност;
- Умения за работа с клиенти и работа в екип.


Предлагаме:

Ние предлагаме:
- работа в динамичена среда;
- месечно възнаграждение и възможност за бонуси, обвързани с постигане на резултати.


В случай, че отговаряте на посочените изисквания и позицията представлява интерес за Вас, моля изпратете подробна автобиография.

Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.