Оператор на струг ЦПУ

Изисквания:

Задължителни изисквания: a
- Техническо образование – средно/висше;
- Организираност,дисциплинираност и отговорно отношение;
- Работа в екип, лоялност, адаптивност; 
- Компютърна грамотност;
- Познания в програмирането на струг с ЦПУ

Предимство:
- Опит на подобна позиция;

Вашите задължения:
- Настройка и самостоятелна работа на машината
- Оперативна работа на машина
- Производство на детайли
- Работа с техническа документация
- Техническо чертане
- Създаване на CNC програми

Предлагаме:

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и смятате, че отговаряте на посочените изисквания, моля, кандидатствайте по обявата, като изпратите:
- автобиография и актуална снимка.
- мотивационно писмо


Конфиденциалността е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.